Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
501

VIII C 1662/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2020-02-11

Data publikacji: 2020-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII C 1662/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Małgorzata Borek Protokolant stażysta Izabela Gagat po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) S.A. w W. o podwyższenie renty I Rentę zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 8 lutego 1982 r. w sprawie IC 2556/81, podwyższoną wyrokiem Sądu
Czytaj więcej»

VIII C 1753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2018-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie właściwej jednostki reprezentującej Skarb Państwa jako strony pozwanej w zasadzie jest obowiązkiem Sądu i w sytuacji, w której do powstania bądź rozmiaru szkody przyczynili się funkcjonariusze więcej niż jednej jednostki, te jednostki powinny być wymienione w orzeczeniu, jednak obowiązek taki powstaje wówczas, gdy z treści żądania (...)
Sygn. akt VIII C 1753/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grzegorz Szyba Protokolant stażysta Malwina Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 08 marca 2018 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w N. (Republika Francuska) przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w K. o zapłatę 1 zasądza od Skarbu Państwa - Naczelnik
Czytaj więcej»

VIII C 1766/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-06-19

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 1766/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Latała Protokolant stażysta Katarzyna Pacierz po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz A. T. kwotę 18 233, 19 zł (osiemnaście tysięcy dwieście trzy
Czytaj więcej»

VIII C 1826/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-03-12

Data publikacji: 2016-02-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 1826/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Latała Protokolant stażysta Mirosława Koprowska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa W. S. , A. S. (1) , H. S. przeciwko S. Z. , W. Z. (1) , S. W. o opróżnienie lokalu mieszkalnego i sprawy z powództwa W. S. , A. S. (1) , H. S. przeciwko D. Z. i Z. K. o opróżnien
Czytaj więcej»

VIII C 2026/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-05-22

Data publikacji: 2015-07-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Zawarte w akcie notarialnym oświadczenie woli w zakresie ceny jako składowy element umowy, której ważność ustawa uzależnia od zachowania formy notarialnej (art. 158 k.c.), nie mogą być podważane, prowadzi to bowiem do obejścia przepisów o formie zastrzeżonej pod rygorem nieważności w rozumieniu art. 247 k.p.c.; cena sprzedaży nieruchomości (...)
Sygn. akt VIII C 2026/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Latała Protokolant stażysta Mirosława Koprowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko E. B. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od A. W. na rzecz E. B. kwotę 2 417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. S
Czytaj więcej»

VIII C 2137/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2016-06-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 2137/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Kierkowska Protokolant Agnieszka Tomak po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa R. P. (1) przeciwko R. Z. - o bezpodstawne wzbogacenie się I zasądza od R. Z. na rzecz R. P. (1) kwotę 68.686,79 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i sie
Czytaj więcej»

VIII C 2233/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2019-07-16

Data publikacji: 2019-10-07

trafność 100%

Sygn. akt VIII C 2233/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Kierkowska Protokolant sekretarz sądowy Agnieszka Szymkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2019 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa S. S. (1) przeciwko R. S. , A. P. , L. P. , J. S. o ustalenie I ustala, że na podstawie umowy darowizny z 18 września 1999 r. zawartej w formie aktu notarialnego Re
Czytaj więcej»

VIII Ns 781/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „treść zaginionego testamentu własnoręcznego oraz fakt sporządzenia tego testamentu w przepisanej formie ustala - na podstawie wszelkich środków dowodowych - sąd spadku, jako przesłankę rozstrzygnięcia o dziedziczeniu, w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. (…)Nie (...)
Sygn. akt VIII Ns 781/12 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Latała Protokolant: stażysta Agnieszka Kamińska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku E. S. z udziałem M. M. (1) o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku postanawia: I zmienić stwierdzenie nabycia spadku po J. K. (1) orzeczone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z
Czytaj więcej»

IX K 163/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Fakt,że obydwa przestępstwa zostały popełnione w krótkim czasie, w ramach jednego zdarzenia zdecydowanie sprzeciwiał się możliwości sięgania po zasady kumulacji przy wymiarze kary
Sygn. akt IX K 163/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach IX Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jordan – Chajczyk Protokolant: stażysta Agata Białogońska po rozpoznaniu w dniach 16 kwietnia i 30 maja 2018 r. na rozprawie sprawy B. K. ( K. ) , syna M. i B. z d. C. , ur. (...) w O. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 17 października 2017 r. w miejscowości B. , gm. M. dokonał uszkodzenia pojazdu marki A. (...) o nr rej. (...) poprzez kop
Czytaj więcej»

IX K 657/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2021-11-08

Data publikacji: 2022-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IX K 657/21 1.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, IX Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Klecz-Tomaszewska Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Król przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kielcach - bez udziału po rozpoznaniu dnia 8 listopada 2021 roku na rozprawie sprawy P. K. ( K. ) syna J. i D. z domu K. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 26 stycznia 2021 roku w K. na drodz
Czytaj więcej»