Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
518

I C 14/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: postanowienia u umowy przewidujące koszt wysyłania wezwania do zapłaty, na kwotę 50 zł oraz bliżej nieokreślone koszty windykacji na kwotę 100 zł miesięcznie uznać należy za niedozwolone art. 385 (1) kc jako postanowienie rażąco naruszające interesy pozwanego konsumenta oraz jako nieuczciwe praktyki rynkowe.
Sygn. I C 14/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Obarzanowska Protokolant: starszy protokolant sądowy Elżbieta Szaraniec po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa G. C. przeciwko L. G. o zapłatę I zasądza od L. G. na rzecz G. C. kwotę 761,43 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 62/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2018-08-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu zasadności żądania zadośćuczynienia za szkodę na podstawie art. 445 k.c. są okoliczności każdej sprawy, indywidualny stopień natężenia krzywdy, rodzaj i charakter oraz długotrwałość cierpień, ujemne skutki jakie pozostały na przyszłość.
Sygn. I C 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: Stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa G. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445 k.c. I oddala powództwo; II zasądza od powoda G.
Czytaj więcej»

I C 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sam fakt, że z powodu wieku poszkodowanemu nie można przypisać winy, nie wyłącza możliwości kwalifikowania jego zachowania pod kątek "nieprawidłowości ", i to w znaczeniu subiektywnym. Skoro elementy subiektywne mają pierwszorzędne znaczenie wśród okoliczności decydujących o obniżeniu odszkodowania, to należy w sposób bardziej złożony (...)
Sygn. akt I C 10/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Wiater Protokolant: sekr. sądowy Karolina Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa W. N. przeciwko Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz W. N. tytułem zadośćuczynienia kwotę 4.800 zł (cztery tysiąc
Czytaj więcej»

I C 198/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 198/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: Agnieszka Sadza po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa C. B. , K. B. przeciwko P. Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powodów C. B. , K. B. solidarnie na rzecz pozwanego P. Z. kwotę 197 zł. (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 212/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 212/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: Stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 2 800,
Czytaj więcej»

I C 221/17

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 221/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z/s we W. przeciwko L. C. (1) o zapłatę postanawia: odrzucić pozew. SSR Renata Rosiak-Doroz Sygn. akt I C 221/17 Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. akt I C 2
Czytaj więcej»

II K 83/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: konieczność uwzględnienia błędu urządzenia pomiarowego w badaniach trzeźwości kierujących
Sygn. akt II K 83/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Dróżdż Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Syska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. -Wschód w K. - A. S. , po rozpoznaniu w dniach 23,02., 25.05., 6.07.2017r. sprawy: Z. Z. s. J. i K. z d. W. , urodz. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 2 września 2016r. w K. znajdując się w stanie nietrzeźwości wynik badania 0,60
Czytaj więcej»

II K 120/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2020-03-09

Data publikacji: 2022-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 120/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Mariola Paśnik Protokolant: st. sekr. sąd. Barbara Syska bez udziału Prokuratora – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo wokandą po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2020 roku na rozprawie w postępowaniu zwyczajnym sprawy L. K. , syna M. i N. z domu S. , ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 13 maja 2016 roku w Ł. na ul. (...) nieumy
Czytaj więcej»

II K 260/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyrok skazujący za oszustwo komputewrowe
Sygn. akt II K 260/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Kielcach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Treszczotko Protokolant st. sekr. sądowy Justyna Strzelecka przy udziale Prokuratora - E. Z. po rozpoznaniu w dniach 20.07.2017r. sprawy J. B. syna J. i S. ur. (...) w D. oskarżonego o to, że w dniu 15 września 2016 roku w D. za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie mając zamiaru
Czytaj więcej»

II K 258/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
Sygn. akt II K 258/16 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 9 maja 2014 r. Strażnicy L. Nadleśnictwa D. ujawnili w lesie Leśnictwa W. przygotowane do kradzieży drewno jodłowe, które przez następne dni objęli monitoringiem. W dniu 13 maja 2014 roku zamieszkujący w pobliskiej miejscowości C. S. Z. w godzinie bliżej nieustalonej – pomiędzy 14:00 a 18:00 udał się do lasu położonego w Leśnictwie W. , skąd zabrał w celu przywłaszczenia monitorowane przez leśników cztery kawałki d
Czytaj więcej»