Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
343

I C 290/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2019-03-07

Data publikacji: 2019-09-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Data wystawienia noty obciążeniowej nie stanowi podstawy do ustalenia terminu wymagalności roszczenia z tytułu kary umowne. Jak wynika z art. 455 k.c. jeżeli termin świadczenia nie został oznaczony świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Zgodnie z art. 120 k.c. bieg przedawnienia zaczyna się od dnia, (...)
Sygn. akt I C 290/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Opas Protokolant: stażysta Agata Gawicka po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. M. o zapłatę oddala powództwo SSR Robert Opas Sygn. akt I C 290/17 upr. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 stycznia 2017 roku strona powodowa wniosła o za
Czytaj więcej»

I C 339/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2019-09-03

Data publikacji: 2020-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 339/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Kupiec Protokolant: sekretarz sądowy Anna Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 3 września 2019 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Kancelaria (...) S.A. z siedzibą w K. przeciwko B. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. G. na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 7.888,33 (siedem tysię
Czytaj więcej»

I C 2160/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprawca szkody i ubezpieczyciel odpowiadają za skutki zdarzenia na podstawie różnych tytułów prawnych ( odpowiedzialność in solidum).
Sygn.akt I C 2160/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Posłowska Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Kowalska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa J. C. (1) przeciwko Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...) w K. , J. C. (2) , (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz J. C. (1) kwotę
Czytaj więcej»

II K 258/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
Sygn. akt II K 258/16 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 9 maja 2014 r. Strażnicy L. Nadleśnictwa D. ujawnili w lesie Leśnictwa W. przygotowane do kradzieży drewno jodłowe, które przez następne dni objęli monitoringiem. W dniu 13 maja 2014 roku zamieszkujący w pobliskiej miejscowości C. S. Z. w godzinie bliżej nieustalonej – pomiędzy 14:00 a 18:00 udał się do lasu położonego w Leśnictwie W. , skąd zabrał w celu przywłaszczenia monitorowane przez leśników cztery kawałki d
Czytaj więcej»

II K 260/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyrok skazujący za oszustwo komputewrowe
Sygn. akt II K 260/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Kielcach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Treszczotko Protokolant st. sekr. sądowy Justyna Strzelecka przy udziale Prokuratora - E. Z. po rozpoznaniu w dniach 20.07.2017r. sprawy J. B. syna J. i S. ur. (...) w D. oskarżonego o to, że w dniu 15 września 2016 roku w D. za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie mając zamiaru
Czytaj więcej»

V GC 2763/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: szkoda likwidowana była przez pozwanego nie z umowy OC sprawcy szkody, ale na podstawie umowy Autocasco łączącej poszkodowanego z pozwanym ubezpieczycielem.
Sygn. akt V GC 2763/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda R. D. kwotę 2916,72 zł (dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

V GC 3242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpłatność umowy ubezpieczenia jest jednym z jej elementów przedmiotowo istotnych. Konsekwencją tego jest fakt, że nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia, w której ubezpieczający byłby zwolniony z zapłacenia składki za udzielaną mu przez ubezpieczyciela ochronę. Świadczeniem wzajemnym zakładu ubezpieczeń spełnianym w zamian za (...)
Sygn. akt V GC 3242/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko R. -Transport R. E. , S. J. , Bartnik (...) spółce jawnej w K. o zapłatę zasądza od pozwanego R. -Transport R. E. , S. J. , Bartnik (...) spółki jawnej w K. na
Czytaj więcej»

II K 626/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-12-08

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 626/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamil Czyżewski Protokolant: sekr. sąd. Karolina Kamińska, w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. -Wschód w K. – A. Ż. , po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2017 roku, sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej K. -Wschód w K. , D. D. , syna F. i H. z domu K. , urodzonego w dniu (...) w R. , oskarżonego o to, że w dni
Czytaj więcej»

II K 626/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 626/17 UZASADNIENIE do wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 8 grudnia 2017 roku Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawa w W. z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie o sygn. akt III K 872/12 D. D. został skazany m.in. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Ponadto orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres pięciu lat. Wyrok ten uprawom
Czytaj więcej»

II K 834/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2019-01-03

trafność 100%

Sygn. akt II K 834/17 UZASADNIENIE do wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 10 stycznia 2017 roku J. Ś. został oskarżony o to, że w dniu 28 lutego 2017 roku w K. włamał się do pomieszczenia pracowniczego (...) Przedsiębiorstwa (...) i Usług (...) w K. , poprzez siłowe odciągnięcie drzwi, zamykanych na elektromagnes, skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 400 złotych, działając tym na szkodę (...) Przedsiębiorstwa (...) w K. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5
Czytaj więcej»