Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
343

V GC 885/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powód nie wykazał, że stawka holowania w przyjętej przez niego wysokości odpowiada wartości rynkowej, co w przypadku rozliczenia bezgotówkowego jest konieczne do wykazania. W przyjętym przez powoda modelu rozliczeń z klientami wartość wskazana w fakturze nie jest bowiem wartością kosztów obciążających poszkodowanego. Zatem nie można uznać na (...)
Sygn. akt V GC 885/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa D. G. i Ł. O. – wspólników spółki cywilnej przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powodów D. G. i Ł. O. solidarnie na rzecz pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. kwotę 287 zł
Czytaj więcej»

V GC 1181/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Termin przedawnienia roszczeń z umowy kredytu wynosi 3 lata, od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne.
Sygn. akt V GC 1181/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko W. S. (1) o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie V GC 118
Czytaj więcej»

V GC 1637/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-09-24

Data publikacji: 2019-01-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 1637/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: sekr. sądowy Beata Sobeczek po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. w W. przeciwko L. K. o zapłatę zasądza od pozwanego L. K. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. w W. kwotę 1 502,90 zł (jeden tysiąc pięćset dwa złote dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

V GC 2174/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-04-09

Data publikacji: 2018-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 2174/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: sekr.sądowy Beata Sobeczek po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w K. przeciwko Towarzystwo (...) SA w W. o zapłatę zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) SA w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w K. kwotę 1 027,79 zł (jeden tysiąc dwadzieścia
Czytaj więcej»

VIII Ns 564/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2018-06-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Ns 564/16 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Szyba Protokolant: stażysta Malwina Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku Wyższego Seminarium Duchownego w K. z udziałem Stowarzyszenia (...) w K. , Zakonu (...) w K. , J. P. (1) , Gminy K. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: I stwierdzić, że spadek po J. P. (2) , synu S
Czytaj więcej»

VIII Ns 660/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Ns 660/12 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący - SSR Katarzyna Latała Protokolant - sekr. sąd. Agnieszka Nowek po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku H. Ś. z udziałem S. Ś. , E. T. i J. M. o ustanowienie służebności gruntowej p o s t a n a w i a: I ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej K. przy ulicy (...) obrę
Czytaj więcej»

VIII Ns 781/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „treść zaginionego testamentu własnoręcznego oraz fakt sporządzenia tego testamentu w przepisanej formie ustala - na podstawie wszelkich środków dowodowych - sąd spadku, jako przesłankę rozstrzygnięcia o dziedziczeniu, w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. (…)Nie (...)
Sygn. akt VIII Ns 781/12 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Latała Protokolant: stażysta Agnieszka Kamińska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku E. S. z udziałem M. M. (1) o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku postanawia: I zmienić stwierdzenie nabycia spadku po J. K. (1) orzeczone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z
Czytaj więcej»

IX K 435/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-07-09

Data publikacji: 2018-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nadrzędnym celem kary powinno być zmotywowanie sprawcy do łożenia na utrzymanie dzieci a nie stosowanie środków typowo represyjnych
Sygn. akt IX K 435/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach IX Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Edyta Domagała Protokolant : stażysta Ilona Hajduk przy udziale oskarżyciela publicznego : bez udziału po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2018 roku sprawy: T. P. , syna J. i A. z domu O. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w okresie od 10 września 2016 r. do 6 listopada 2017 r. w K. uchylał się od wykonywania obowiązku ali
Czytaj więcej»

IX K 515/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-07-18

Data publikacji: 2019-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oskarżony dopuszczając się przypisanego mu zachowania nie dostosował się do jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa jaką jest zasada trzeźwości. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, bowiem u kierowców w stanie nietrzeźwości występują zaburzenia psychomotoryczne (...)
Sygn. akt IX K 515/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, IX Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Klecz-Tomaszewska Protokolant: sek. sąd. Dominika Szymańska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kielcach - bez udziału po rozpoznaniu dnia 18 lipca 2018 roku na rozprawie sprawy T. S. syna M. i G. z domu M. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że w dniu 2 sierpnia 2017 roku w miejscowości M. , gmina M. pow. (..
Czytaj więcej»

VIII C 301/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-07-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 301/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Latała Protokolant stażysta Mirosława Koprowska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa K. U. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w K. o zapłatę I zasądza od (...) Szpitala (...) w K. na rzecz K. U. kwotę 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia; II zasądza od (...) Szpitala
Czytaj więcej»