Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
404

V GC 420/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-08-04

Data publikacji: 2017-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powódka winna była udowodnić, że stawka dobowa czynszu najmu w kwocie 340 zł netto była stawką rynkową na lokalnym rynku wypożyczalni samochodów w okresie w którym poszkodowany wynajmował pojazd zastępczy, czyli w okresie od 29 października 2016 r. do 28 listopada 2016 r.
Sygn. akt V GC 420/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: sekr.sądowy Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko Towarzystwo (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Czytaj więcej»

V GC 740/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-10-23

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 740/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: sekr. sądowy Beata Sobeczek po rozpoznaniu w dniu 23 października 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w K. od pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 1845 zł. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

V GC 885/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: powód nie wykazał, że stawka holowania w przyjętej przez niego wysokości odpowiada wartości rynkowej, co w przypadku rozliczenia bezgotówkowego jest konieczne do wykazania. W przyjętym przez powoda modelu rozliczeń z klientami wartość wskazana w fakturze nie jest bowiem wartością kosztów obciążających poszkodowanego. Zatem nie można uznać na (...)
Sygn. akt V GC 885/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa D. G. i Ł. O. – wspólników spółki cywilnej przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powodów D. G. i Ł. O. solidarnie na rzecz pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. kwotę 287 zł
Czytaj więcej»

V GC 948/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-06-29

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 948/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: sekr.sądowy Beata Sobeczek po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 4719 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

V GC 1181/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Termin przedawnienia roszczeń z umowy kredytu wynosi 3 lata, od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne.
Sygn. akt V GC 1181/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko W. S. (1) o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie V GC 118
Czytaj więcej»

V GC 1345/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poszkodowany dokonał cesji roszczenia wobec ubezpieczyciela na powoda, albowiem poszkodowany i powód zdecydowali się najpierw dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela. Zatem umowa cesji nie musiała być zawarta od razu także co do roszczenia przysługującego poszkodowanemu od sprawcy szkody (ubezpieczonego).
Sygn. akt V GC 1345/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. V. (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. V. (...) na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpo
Czytaj więcej»

V GC 1637/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-09-24

Data publikacji: 2019-01-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 1637/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: sekr. sądowy Beata Sobeczek po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. w W. przeciwko L. K. o zapłatę zasądza od pozwanego L. K. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. w W. kwotę 1 502,90 zł (jeden tysiąc pięćset dwa złote dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

V GC 1858/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Sygn. akt V GC 1858/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Poborska Sędziowie: Protokolant: sekr. sąd. Beata Sobeczek po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. K. kwotę 1.130,20 ( jeden tysiąc sto trzydzieści zł dwadzieścia gr ) zł z odsetkami w wysokości ustawo
Czytaj więcej»

V GC 2174/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-04-09

Data publikacji: 2018-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 2174/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: sekr.sądowy Beata Sobeczek po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w K. przeciwko Towarzystwo (...) SA w W. o zapłatę zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) SA w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w K. kwotę 1 027,79 zł (jeden tysiąc dwadzieścia
Czytaj więcej»

V GC 2219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 2219/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda J. B. kwotę 2363,57 zł (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt
Czytaj więcej»