Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
424

VIII Ns 388/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-05-14

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Sygn. akt VIII Ns 388/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Latała Protokolant: stażysta Mirosława Koprowska po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. (...) w G. z udziałem A. M. , W. M. , D. M. (1) , D. M. (2) , P. M. , (...) Sp. z o.o. sp. k. we W. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: I stwierdzić,
Czytaj więcej»

VIII Ns 660/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Ns 660/12 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący - SSR Katarzyna Latała Protokolant - sekr. sąd. Agnieszka Nowek po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku H. Ś. z udziałem S. Ś. , E. T. i J. M. o ustanowienie służebności gruntowej p o s t a n a w i a: I ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej K. przy ulicy (...) obrę
Czytaj więcej»

VIII Ns 564/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2018-06-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Ns 564/16 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Szyba Protokolant: stażysta Malwina Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku Wyższego Seminarium Duchownego w K. z udziałem Stowarzyszenia (...) w K. , Zakonu (...) w K. , J. P. (1) , Gminy K. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: I stwierdzić, że spadek po J. P. (2) , synu S
Czytaj więcej»

VIII Ns 781/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „treść zaginionego testamentu własnoręcznego oraz fakt sporządzenia tego testamentu w przepisanej formie ustala - na podstawie wszelkich środków dowodowych - sąd spadku, jako przesłankę rozstrzygnięcia o dziedziczeniu, w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. (…)Nie (...)
Sygn. akt VIII Ns 781/12 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Latała Protokolant: stażysta Agnieszka Kamińska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku E. S. z udziałem M. M. (1) o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku postanawia: I zmienić stwierdzenie nabycia spadku po J. K. (1) orzeczone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z
Czytaj więcej»

VIII Ns 1420/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Ns 1420/14 POSTANOWIENIE Dnia 3 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kierkowska Protokolant: stażysta Agnieszka Tomak po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem A. S. , K. W. , G. G. (1) , M. D. , Gminy K. , Skarbu Państwa- Prezydenta Miasta K. o stwierdzenie nabycia spadku po H. W. postanawia: I stwierdzić, że spadek po H. W. z domu R. córce J.
Czytaj więcej»

IX K 163/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Fakt,że obydwa przestępstwa zostały popełnione w krótkim czasie, w ramach jednego zdarzenia zdecydowanie sprzeciwiał się możliwości sięgania po zasady kumulacji przy wymiarze kary
Sygn. akt IX K 163/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach IX Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jordan – Chajczyk Protokolant: stażysta Agata Białogońska po rozpoznaniu w dniach 16 kwietnia i 30 maja 2018 r. na rozprawie sprawy B. K. ( K. ) , syna M. i B. z d. C. , ur. (...) w O. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 17 października 2017 r. w miejscowości B. , gm. M. dokonał uszkodzenia pojazdu marki A. (...) o nr rej. (...) poprzez kop
Czytaj więcej»

IX K 435/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-07-09

Data publikacji: 2018-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nadrzędnym celem kary powinno być zmotywowanie sprawcy do łożenia na utrzymanie dzieci a nie stosowanie środków typowo represyjnych
Sygn. akt IX K 435/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach IX Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Edyta Domagała Protokolant : stażysta Ilona Hajduk przy udziale oskarżyciela publicznego : bez udziału po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2018 roku sprawy: T. P. , syna J. i A. z domu O. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w okresie od 10 września 2016 r. do 6 listopada 2017 r. w K. uchylał się od wykonywania obowiązku ali
Czytaj więcej»

IX K 515/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-07-18

Data publikacji: 2019-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oskarżony dopuszczając się przypisanego mu zachowania nie dostosował się do jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa jaką jest zasada trzeźwości. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, bowiem u kierowców w stanie nietrzeźwości występują zaburzenia psychomotoryczne (...)
Sygn. akt IX K 515/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, IX Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Klecz-Tomaszewska Protokolant: sek. sąd. Dominika Szymańska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kielcach - bez udziału po rozpoznaniu dnia 18 lipca 2018 roku na rozprawie sprawy T. S. syna M. i G. z domu M. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że w dniu 2 sierpnia 2017 roku w miejscowości M. , gmina M. pow. (..
Czytaj więcej»

IX K 617/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2019-10-16

Data publikacji: 2021-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W tym miejscu stwierdzić należy, że Sąd miał na względzie iż wyrokiem z dnia 11 czerwca 2019r. P 20/17 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art.87 par. 1 kk w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary (...)
Sygn. akt IX K 617/19 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Kielcach w IX Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Klecz – Tomaszewska Protokolant: sek. sąd. Dominika Szymańska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kielcach – W. M. po rozpoznaniu dnia 19 sierpnia 2019 roku i 9 października 2019 roku na rozprawie sprawy D. M. syna D. i A. z domu W. urodzonego (...) w K. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 wyroki
Czytaj więcej»

IX K 652/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-12-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie oskarżonej, które polegało na prowadzeniu na drodze publicznej pojazdu nie stosując się do wydanej przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami i wyczerpywało znamiona przestępstwa z art. 180 a kk
Sygn. akt IX K 652/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach IX Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Szczukiewicz Protokolant: staż. Konrad Piotrowski przy udziale Prokuratora: nie stawił się – zawiadomiony wokandą po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 roku na posiedzeniu sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej K. - Zachód w K. przeciwko K. C. c. K. i A. z d. Z. ur. (...) w K. oskarżonej o to że: w dniu 04 kwietnia 2017r. w mi
Czytaj więcej»