Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
390

IV P 100/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2018-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 100/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Ryszard Karczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Szymon Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko J. F. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) z siedzibą w K. o ekwiwalent za urlop wypoc
Czytaj więcej»

IV P 103/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 103/17 POSTANOWIENIE Dnia 25 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jadwiga Szner-Dobrowolska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku w Kielcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa B. W. przeciwko Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (...) w K. dot. uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne w przedmiocie wniosku powódki o zwolnienie od kosztów sądowych w całości p o s t
Czytaj więcej»

IV P 289/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca ponosi ryzyko choroby pracownika niemniej nie jest to ryzyko nieograniczone. Pracodawca nie ma obowiązku utrzymywania stosunku pracy chorego pracownika do czasu odzyskania przez niego zdolności do pracy lub rozwiązania umowy o pracę z jego inicjatywy.
Sygn. akt IV P 289/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Ryszard Karczewski Ławnicy: Agnieszka Sokołowska, Stanisław Kamiński Protokolant: st. sekr. sądowy Szymon Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko (...) Spółdzielni (...) z siedzibą w K. o odszkodowanie orzeka: I Oddala powództwo. II Nie obci
Czytaj więcej»

IV P 425/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 425/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jadwiga Szner - Dobrowolska Ławnicy: Janina Lisowska, Zofia Bedla Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Ciopińska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...) w K. o odszkodowanie I zasądza od pozwanej Spółdzielni Budo
Czytaj więcej»

IV U 135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2018-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 135/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Ryszard Karczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Szymon Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy W. B. i Z. B. - wspólników Księgarni (...) S.C w O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. o zwrot zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego z udziałem
Czytaj więcej»

IV U 262/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-10

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 262/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jadwiga Szner - Dobrowolska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Ciopińska po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2017 roku w Kielcach sprawy W. Ć. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. o zasiłek chorobowy na skutek odwołań W. Ć. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. z dnia 22 lutego
Czytaj więcej»

IV U 353/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-08-07

Data publikacji: 2018-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Orzekanie o niepełnosprawności.
Sygn. akt IV U 353/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jadwiga Szner - Dobrowolska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Ciopińska po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2017 roku w Kielcach sprawy J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego ojca P. N. (1) przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) o ustaleni
Czytaj więcej»

IV U 381/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2018-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 381/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jadwiga Szner - Dobrowolska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Ciopińska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku w Kielcach sprawy O. P. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę K. P. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) o ustalenie
Czytaj więcej»

IV U 559/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wypłacenie świadczenia w sposób, na które nie miała wpływu wina świadczeniobiorcy nie uzasadnia powstania po jego stronie obowiązku zwrotu pobranego świadczenia.
Sygn. akt IV U 559/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Kielcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Ryszard Karczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Zdyb – Ksel po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 r. w Kielcach na rozprawie sprawy J. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. o zwrot świadczenia rehabilitacyjnego na skutek odwołania J. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O
Czytaj więcej»

III RC 82/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2019-08-13

Data publikacji: 2019-12-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono
Sygn. akt III RC 82/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kielcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Kielek Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Karczewska po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2019 w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa R. T. przeciwko J. T. z udziałem A. T. o obniżenie alimentów orzeka: I oddala powództwo, II zasądza od R. T. na rzecz A. T. kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwro
Czytaj więcej»