Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
310

XII K 178/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII K 178/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział XII Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Czarnecki Protokolant: staż. A. K. w obecności Prokuratora – A. Z. (1) po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 r., 16 lipca 2014 r., 22 sierpnia 2014 r., 17 października 2014 r., 5 grudnia 2014 r., 4 lutego 2015 r., 20 maja 2015 r. na rozprawie sprawy przeciwko M. S. (1) , synowi Z. i D. z domu C. , urodzonemu dnia (...) w K. ; os
Czytaj więcej»

XII K 212/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-04-24

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII K 212/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział XII Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Czarnecki Protokolant: stażysta Aleksandra Król w obecności Prokuratora – A. Z. po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2014 r., 26 września 2014 r., 21 listopada 2014 r., 30 grudnia 2014 r., 17 kwietnia 2015 r. na rozprawie sprawy przeciwko J. S. (1) s. S. i J. z d. W. urodzonemu dnia (...) w K. oskarżonemu o to, że: w okresie
Czytaj więcej»

XII K 1314/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII K 1314/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział XII Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Czarnecki Protokolant: sekr. sąd. A. K. w obecności Prokuratora – J. S. po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r., 21 lutego 2014 r., 19 marca 2015 r., 13 sierpnia 2014 r., 10 października 2014 r., 10 grudnia 2014 r., 18 lutego 2015 r., 15 kwietnia 2015 r., 10 czerwca 2015 r., 12 sierpnia 2015 r. i 23 września 2015 r.
Czytaj więcej»

XII K 1314/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

XII K 1314/13 UZASADNIENIE S. B. został oskarżony o to, że: w dniu 10 maja 2013r. w miejscowości G. , gminy P. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując motocyklem (...) o nr rej. (...) jadąc w kierunku miejscowości P. nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych i przekroczył dozwoloną na tym odcinku drogi prędkość, poruszają się z prędkością nie mniejszą niż 80 km/h, co doprowadziło do niemożności uniknięcia zderzenia z nieprawidłowo przekra
Czytaj więcej»

I C 14/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: postanowienia u umowy przewidujące koszt wysyłania wezwania do zapłaty, na kwotę 50 zł oraz bliżej nieokreślone koszty windykacji na kwotę 100 zł miesięcznie uznać należy za niedozwolone art. 385 (1) kc jako postanowienie rażąco naruszające interesy pozwanego konsumenta oraz jako nieuczciwe praktyki rynkowe.
Sygn. I C 14/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Obarzanowska Protokolant: starszy protokolant sądowy Elżbieta Szaraniec po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa G. C. przeciwko L. G. o zapłatę I zasądza od L. G. na rzecz G. C. kwotę 761,43 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 198/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 198/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: Agnieszka Sadza po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa C. B. , K. B. przeciwko P. Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powodów C. B. , K. B. solidarnie na rzecz pozwanego P. Z. kwotę 197 zł. (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

IX K 1499/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-02-28

Data publikacji: 2019-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oskarżony był już uprzednio karany, w tym na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Okoliczność ta powodowała, że wobec oskarżonego nie można było zastosować zawieszenia wykonania kary.
Sygn. akt IX K 1499/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział IX Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Czarnecki Protokolant: st. sek. sąd. Agnieszka Wiśniewska – Krzywda po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. na posiedzeniu sprawy przeciwko A. C. (1) , synowi J. I J. z domu N. , urodzonemu (...) w K. , w okresie czasu od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, od 1 marca 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku i od l sierpni
Czytaj więcej»

IX K 1514/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-09-04

Data publikacji: 2019-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Po stronie pokrzywdzonego doszło do mylnego wyobrażenia rzeczywistości spowodowanego działaniem oskarżonego, który zapewniał o realizacji umowy. Błąd w jakim pozostawali przedstawiciele pokrzywdzonej Spółki, co do rzeczywistego zamiaru oskarżonego, miał istotne znaczenie dla powzięcia przez nich decyzji o zawarciu transakcji sprzedaży mu (...)
Sygn. akt IX K 1514/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach IX Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Piechota Protokolant: sekr. sądowy Iwona Stokłosińska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. -Zachód w K. - bez udziału po rozpoznaniu w dniu 07.06.2018r., 04.09.2018r. sprawy M. S. (1) , syna Z. i I. z domu B. , urodzonego (...) w W. oskarżonego o to, że: w okresie od 11 maja 2016 roku do 17 maja 2016 roku w K. , prowa
Czytaj więcej»

XII K 68/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2015-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn akt XII K 68/15 UZASADNIENIE W dniu 7 listopada 2014 o godz. 23,55 funkcjonariusze policji S. D. i M. O. z polecenia dyżurnego K. zostali wysłani na interwencję w rejon pętli autobusowej , gdzie kierowca autobusu zgłaszał śpiącego nietrzeźwego pasażera. Na miejscu policjanci zastali śpiącego oskarżonego J. W. . Po przebudzeniu go, oskarżony zaczął głośno używać słów wulgarnych, znieważając interweniujących funkcjonariuszy. Odmówił również podania swoich danych osobowych. Po wyjściu z autobu
Czytaj więcej»

XII K 90/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-06-22

Data publikacji: 2015-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII K 90/15 UZASADNIENIE wyroku łącznego z dnia 02 czerwca 2015r. W dniu 10 lutego 2015 roku B. A. złożył wniosek o wydanie wobec niego wyroku łącznego. Wnosił o zastosowanie zasady pełnej absorbcji. Wywodził, że jest młodym człowiekiem, który pogubił się na początku drogi życiowej. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W toku procesu ustalono, że B. A. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie prowadzonej pod
Czytaj więcej»