Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
329

V GC 1858/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Sygn. akt V GC 1858/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Poborska Sędziowie: Protokolant: sekr. sąd. Beata Sobeczek po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. K. kwotę 1.130,20 ( jeden tysiąc sto trzydzieści zł dwadzieścia gr ) zł z odsetkami w wysokości ustawo
Czytaj więcej»

V GC 2133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: instytucja rekompensaty (za koszty odzyskiwania należności) stanowi zryczałtowaną rekompensatę poniesionych kosztów, a nie może prowadzić do wzbogacenia wierzyciela
Sygn. akt V GC 2133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Michał Derela protokolant st. sekr. sąd Wioletta Jekiełek po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Sp.j. w K. przeciwko A. D. o: zapłatę I - zasądza od A. D. na rzecz (...) Sp.j. w K. kwotę 373,46 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy zł czterdzieści sześć gr) z odsetkami ustawowymi od 2
Czytaj więcej»

V GC 2174/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-04-09

Data publikacji: 2018-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 2174/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: sekr.sądowy Beata Sobeczek po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w K. przeciwko Towarzystwo (...) SA w W. o zapłatę zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) SA w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w K. kwotę 1 027,79 zł (jeden tysiąc dwadzieścia
Czytaj więcej»

V GC 2197/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istotnie poszkodowany zawarł z ze spółką z o.o. z siedzibą w Radomiu umowę cesji wierzytelności, a przedmiotem jej była ta sama wierzytelność, co objęta umową cesji zawartą pomiędzy powodem a poszkodowanym. Tym nie mniej ta druga cesja miała miejsce po dniu zawarcia umowy przelewu wierzytelności między poszkodowanym i powodem. Wobec (...)
Sygn. akt V GC 2197/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda S. W. kwotę 2140,64 zł (dwa tysiące sto czterdzieści złotych sześćdziesiąt cztery
Czytaj więcej»

V GC 2219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 2219/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda J. B. kwotę 2363,57 zł (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

V GC 2226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wprawdzie szkodę likwidował początkowo PZU SA i to on wypłacił poszkodowanemu część odszkodowania, w wysokości przez siebie ustalonej, to nie oznacza to, że poszkodowany (a w istocie nabywca wierzytelności) nie może dochodzić reszty odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy szkody, w tym wypadku od pozwanego Uniqa TU SA.
Sygn. akt V GC 2226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: sekr.sądowy Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w Ł. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzi
Czytaj więcej»

V GC 2361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 2361/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Wieczorek Sędziowie: Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Herbuś po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda R. P. na rzecz pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 2417zł (dw
Czytaj więcej»

V GC 2447/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Koszt ekspertyzy zamówionej przez powoda nie pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę. Jeśli poszkodowany miał wątpliwości, czy odszkodowanie zapewni przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego, mógł oddać samochód do naprawy, i obciążyć pozwanego rzeczywiście poniesionymi, a nie hipotetycznymi kosztami (...)
Sygn. akt V GC 2447/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 9 września 2016 roku powód W. D. wniósł o zasądzenie od (...) SA w W. na jego rzecz kwoty 3.683,05 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18.11.2015 roku do dnia 31.12.2015 r. oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1.01.2016 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za uszkodzenie samochodu V. o nr rej. (...) w wypadku z dnia 18 października 2015 roku, a także kwoty 300 zł tytułem poniesionych przez powoda wydatków związanych z
Czytaj więcej»

V GC 2573/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 2573/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Sędziowie: Protokolant: Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej we W. kwotę 153,42 zł (sto pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

V GC 2763/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: szkoda likwidowana była przez pozwanego nie z umowy OC sprawcy szkody, ale na podstawie umowy Autocasco łączącej poszkodowanego z pozwanym ubezpieczycielem.
Sygn. akt V GC 2763/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Rozpara Protokolant: Sylwia Niska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda R. D. kwotę 2916,72 zł (dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»