Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
336

I C 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sam fakt, że z powodu wieku poszkodowanemu nie można przypisać winy, nie wyłącza możliwości kwalifikowania jego zachowania pod kątek "nieprawidłowości ", i to w znaczeniu subiektywnym. Skoro elementy subiektywne mają pierwszorzędne znaczenie wśród okoliczności decydujących o obniżeniu odszkodowania, to należy w sposób bardziej złożony (...)
Sygn. akt I C 10/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Wiater Protokolant: sekr. sądowy Karolina Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa W. N. przeciwko Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz W. N. tytułem zadośćuczynienia kwotę 4.800 zł (cztery tysiąc
Czytaj więcej»

I C 14/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: postanowienia u umowy przewidujące koszt wysyłania wezwania do zapłaty, na kwotę 50 zł oraz bliżej nieokreślone koszty windykacji na kwotę 100 zł miesięcznie uznać należy za niedozwolone art. 385 (1) kc jako postanowienie rażąco naruszające interesy pozwanego konsumenta oraz jako nieuczciwe praktyki rynkowe.
Sygn. I C 14/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Obarzanowska Protokolant: starszy protokolant sądowy Elżbieta Szaraniec po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa G. C. przeciwko L. G. o zapłatę I zasądza od L. G. na rzecz G. C. kwotę 761,43 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 62/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2018-08-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu zasadności żądania zadośćuczynienia za szkodę na podstawie art. 445 k.c. są okoliczności każdej sprawy, indywidualny stopień natężenia krzywdy, rodzaj i charakter oraz długotrwałość cierpień, ujemne skutki jakie pozostały na przyszłość.
Sygn. I C 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: Stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa G. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445 k.c. I oddala powództwo; II zasądza od powoda G.
Czytaj więcej»

I C 163/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Sygn. I C 163/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: Agnieszka Knap po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko J. P. (1) , H. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. P. (1) na rzecz powoda T. B. kwotę 6198 zł. (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 17 grudnia
Czytaj więcej»

I C 198/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 198/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: Agnieszka Sadza po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa C. B. , K. B. przeciwko P. Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powodów C. B. , K. B. solidarnie na rzecz pozwanego P. Z. kwotę 197 zł. (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 212/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 212/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: Stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 2 800,
Czytaj więcej»

I C 221/17

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 221/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z/s we W. przeciwko L. C. (1) o zapłatę postanawia: odrzucić pozew. SSR Renata Rosiak-Doroz Sygn. akt I C 221/17 Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. akt I C 2
Czytaj więcej»

VIII C 365/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2018-06-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 365/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Kierkowska Protokolant Ewelina Domańska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko K. O. o zapłatę I zasądza od K. O. na rzecz A. O. kwotę 22.173,03 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnien
Czytaj więcej»

VIII C 498/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-07-24

trafność 100%

Sygn. akt VIII C 498/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Latała Protokolant stażysta Mirosława Koprowska po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Miasta (...) - (...) w W. przeciwko D. H. o zapłatę I zasądza od D. H. na rzecz Miasta (...) - (...) w W. kwotę 270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy)
Czytaj więcej»

VIII C 779/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-07-07

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 779/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Latała Protokolant stażysta Monika Anioł po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2015 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko S. B. o zapłatę I zasądza od S. B. na rzecz (...) Sp. z o.o. w K. kwotę 237,91 zł (dwieście trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) w
Czytaj więcej»