Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
482

I C 1957/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2021-12-29

Data publikacji: 2022-03-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1957/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Agnieszka Gołuchowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Stefańska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2021 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko G. G. o zapłatę I obniża rentę wypłacaną przez powoda (...) SA z siedzibą w W. na rzecz pozwanego G. G. , zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I C 1997/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zawarcie porozumienia nie zawsze jest tożsame z uznaniem długu, a przelew wierzytelności przedawnionych nie powoduje, że termin przedawnienia wierzytelności objętych cesją biegnie na nowo.
Sygn. I C 1997/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Posłowska Protokolant: Stażysta Sylwia Kowalska po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. przeciwko W. G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda B. (...) Niestandaryzowany Sekuryty
Czytaj więcej»

I C 2041/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2020-03-12

Data publikacji: 2020-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2041/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Beata Kupiec Protokolant: sekretarz sądowy Anna Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2020 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko Towarzystwu (...) S. A. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S. A. na rzecz powoda E. D. kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) wraz z odsetkami li
Czytaj więcej»

I C 2152/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-04-30

Data publikacji: 2018-09-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2152/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Opas Protokolant: Stażysta Agata Gawicka po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna sp. k. w S. o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od A. B. (1) na rzecz (...) Spółka Akcyjna sp. k. w S. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siede
Czytaj więcej»

I C 2261/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 2261/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Knap po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa F. (...) z siedzibą w K. przeciwko P. W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda F. (...) z siedzibą w K. na rzecz pozwanego P. W. kwotę 4817,00 zł. tytułem zwrotu kosztów proce
Czytaj więcej»

I C 2262/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2020-12-07

Data publikacji: 2021-03-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2262/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Renata Rosiak-Doroz Protokolant: Sekretarz sądowy Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2020 roku w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Państwowych S.A. z siedzibą w W. przeciwko E. M. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Państwowych S.A. z siedzibą w W. na rzecz pozwane
Czytaj więcej»

I C 2538/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-02-12

Data publikacji: 2018-08-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2538/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: Karolina Romańska po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko M. S. (1) , Towarzystwu (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza na rzecz S. K. od M. S. (1) i Towarzystwa (...) S. A. z siedzibą w W. kwotę 256,60 zł z odsetkami ustawowymi za
Czytaj więcej»

I C 3002/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 3002/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: Stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Agio Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko D. K. o zapłatę oddala powództwo. SSR Renata Rosiak-Doroz Sygn.
Czytaj więcej»

I C 3056/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-09-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 3056/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: Stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko L. K. roszczenie z umów bankowych innych I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkn
Czytaj więcej»

I Ns 428/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2020-03-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: osoba uprawniona do odbioru kwoty świadczenia z depozytu sądowego, powinna wykazać prawo własności na dzień ostateczności decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Sygn. akt I Ns 428/19 POSTANOWIENIE Dnia 26 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Beata Kupiec po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 roku w Kielcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. S. (1) z udziałem Województwa (...) Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. o wydanie depozytu sądowego postanawia: oddalić wniosek. Sędzia Beata Kupiec ZARZĄDZENIE 1 wydanie postanowienia odnotować w Rep. Ns; 2 odpis postanowienia doręczyć: wnioskodawcy
Czytaj więcej»