Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
326

I C 14/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: postanowienia u umowy przewidujące koszt wysyłania wezwania do zapłaty, na kwotę 50 zł oraz bliżej nieokreślone koszty windykacji na kwotę 100 zł miesięcznie uznać należy za niedozwolone art. 385 (1) kc jako postanowienie rażąco naruszające interesy pozwanego konsumenta oraz jako nieuczciwe praktyki rynkowe.
Sygn. I C 14/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Obarzanowska Protokolant: starszy protokolant sądowy Elżbieta Szaraniec po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa G. C. przeciwko L. G. o zapłatę I zasądza od L. G. na rzecz G. C. kwotę 761,43 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 62/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2018-08-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu zasadności żądania zadośćuczynienia za szkodę na podstawie art. 445 k.c. są okoliczności każdej sprawy, indywidualny stopień natężenia krzywdy, rodzaj i charakter oraz długotrwałość cierpień, ujemne skutki jakie pozostały na przyszłość.
Sygn. I C 62/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: Stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa G. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445 k.c. I oddala powództwo; II zasądza od powoda G.
Czytaj więcej»

I C 163/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Sygn. I C 163/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: Agnieszka Knap po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko J. P. (1) , H. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. P. (1) na rzecz powoda T. B. kwotę 6198 zł. (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 17 grudnia
Czytaj więcej»

I C 198/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 198/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: Agnieszka Sadza po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa C. B. , K. B. przeciwko P. Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powodów C. B. , K. B. solidarnie na rzecz pozwanego P. Z. kwotę 197 zł. (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 212/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 212/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: Stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 2 800,
Czytaj więcej»

I C 221/17

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 221/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: stażysta Kamila Leśnikowska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z/s we W. przeciwko L. C. (1) o zapłatę postanawia: odrzucić pozew. SSR Renata Rosiak-Doroz Sygn. akt I C 221/17 Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. akt I C 2
Czytaj więcej»

I C 240/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 240/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jermak Protokolant: Agnieszka Sadza po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W. przeciwko M. F. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. F. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. we W. kwotę 222,06 zł (dwieście dwadzieścia dwa złote sześć groszy); II w pozo
Czytaj więcej»

I Ns 2542/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-09-07

Data publikacji: 2019-01-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I Ns 2542/16 POSTANOWIENIE Dnia 7 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Rosiak-Doroz Protokolant: sekretarz sądowy Maciej Drej po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z wniosku M. J. z udziałem B. G. (1) , L. B. , P. K. (1) , M. W. , A. Ł. , U. K. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po W. B. postanawia: 1 stwierdzić, że spadek po W. B. synu A. i A. , zmarłym w dniu 27 marca 2015 roku w Łą
Czytaj więcej»

II K 16/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2019-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 16/17 UZASADNIENIE do wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27 grudnia 2017 roku Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W. G. jest przedsiębiorcą. W ramach prowadzonej działalności zakupiła samochód marki B. (...) nr rej. (...) wartości 57.000 zł., który następnie na co dzień użytkowała. W dacie 20 grudnia 2011 roku zawarła umowę kredytową z S. C. Bankiem, gdzie zawarto warunki nabycia tego pojazdu. W ramach tej umowy kredytobiorcy udzielono kredytu w kwocie 62.255,59 zł., któ
Czytaj więcej»

II K 54/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 2018-05-11

Data publikacji: 2019-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 54/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamil Czyżewski Protokolant: sekr. sąd. Karolina Kamińska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. -Wschód w K. – nie stawił się, prawidłowo zawiadomiony, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2017 roku, sprawy z oskarżenia Prokuratura Prokuratury Rejonowej K. -Wschód w K. , przeciwko M. P. , synowi T. i Z. z d. R. , urodzone
Czytaj więcej»